Mumin

 

I den första muminboken, Småtrollen och den stora översvämningen (1945), berättas hur muminmamman och mumintrollet söker efter den försvunna pappan, och hur de efter faror och strapatser återförenas med honom och finner en paradisisk dal. Mumindalen blir den fasta scenen för familjens liv i de åtta följande böckerna, från Kometjakten (1946) till Sent i november (1970). Ett återkommande tema är nya uppbrott, katastrofer och äventyr, men också den lyckliga hemkomsten, den återställda idyllen.

Kring familjen i dalen samlas småningom en hel del andra invånare: Snorkfröken och Sniff, Snusmumriken och Lilla My, filifjonkor, hatifnattar och hemuler - alla med sin egenart och speciella livshållning. Tove Jansson har i muminvärlden skapat ett eget autonomt universum, en värld lika förtrollande och fantasieggande för vuxna som för barn.

Trollkarlens hatt (1948) blev genombrottet för Tove Jansson som barnboksförfattare. Den översattes snabbt till engelska och banade väg för muminböckernas internationella spridning. De har vid det här laget översatts till 43 språk: arabiska, bulgariska, danska, engelska, esperanto, estniska, finska, franska, färiska, georgiska, grekiska, hebreiska, holländska, isländska, italienska, japanska, karelska, katalanska, kinesiska, koreanska, kroatiska, kymriska (=walesiska), lettiska, litauiska, mariska, norska, persiska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, samiska, serbiska, slovakiska, slovenska, spanska, thailändska, tjeckiska, tyska, ukrainska, ungerska, vietnamesiska och vitryska.

Muminböckerna har dramatiserats för olika medier: teater, opera, film, radio och TV.

Tove Jansson har tilldelats många pris och utmärkelser, bland dem Nils Holgersson-plaketten 1953, Hans Christian Andersen-medaljen 1966, Mårbackapriset 1972, Svenska Akademiens pris 1972, Pro Finlandia-medaljen 1976, Selma Lagerlöfs litteraturpris 1993, Finlandspriset 1993, samt Svenska Akademiens Stora Pris 1994, The American - Scandinavian Foundations kulturpris för 1996.

1953 kontaktades Tove Jansson av Associated Press och hennes tecknade Muminserie publicerades i The Evening News och översattes dessutom till ett tjugotal språk. 1960 övertog hennes yngsta bror Lars Jansson serietecknandet.

Muminböcker:

Småtrollen och den stora översvämningen 1945 ; första nyutgåva 1991
Kometjakten 1946; Kometen kommer (bearb. uppl.) 1968
Trollkarlens hatt 1948
Muminpappans Bravader 1950; Muminpappans memoarer (bearb. uppl.) 1968
Farlig midsommar 1954
Trollvinter 1957
Det osynliga barnet 1962
Pappan och havet 1965
Sent i november 1970
 

Bilderböcker:

Hur gick det sen? Boken om Mymlan, Mumintrollet och Lilla My 1952
Vem ska trösta knyttet? 1960
Den farliga resan 1977
Skurken i muminhuset 1980
Visor från Mumindalen 1993
 

Tove Jansson-priset

Tove Jansson-priset är ett nationellt kulturpris instiftat år 2002 av Svenska folkskolans vänner, Moomin Characters och Schildts Förlags Ab. Det skall delas ut till en person som förtjänstfullt verkar för barn- och ungdomskultur i Finland. Priset skall reflektera Tove Janssons mångsidiga konstnärskap och kan därför tilldelas personer som verkar inom olika konstområden såsom litteratur, bildkonst, teater, film och musik. Priset utdelas vart tredje år.